FANDOM


Thay đổi Trang Chính sửa

Chào mấy bác :v Bác nào là admin xin cho em lên chức (promote) để chỉnh lại Main Page cho đẹp... Nhìn bây giờ nó sơ sài quá :P

XXx-The Haunted-xXx (thảo luận) 13:53, ngày 17 tháng 6 năm 2016 (UTC)

越南🇻🇳猴子兼小弟们,你们的🇨🇳爸爸来了 sửa

越南猴子们,你们的主页真是寒酸,看来没有我们中国🇨🇳的援助你们什么都不是。唉!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên