FANDOM


GTADet.png (original file)‎ (20 × 20 điểm ảnh, kích thước tập tin: 797 B, kiểu MIME: image/png)

Giấy phép Sửa đổi

Copyright small

Hình ảnh này thuộc về bản quyền của tác giả, nhưng được cho là phù hợp với luật bản quyền sử dụng hợp lý. Có nghĩa là hình ảnh này không thuộc quyền quản lý thêm từ wiki này, hình ảnh này đã xác thực và cần thiết trong bài viết, sử dụng nó một cách vừa phải để không gây ảnh hưởng đến nhà quảng bá truyền thông.

Xem GTA Wiki:Bản quyền để biết thêm về luật bản quyền của chúng tôi.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Dave Norton

         Thông báo tiết lộ: Thông tin tiểu sử, kết thúc và những nội dung phía dưới. Thể loại NHÂN VẬT…

  • Devin Weston

         Thông báo tiết lộ: Thông tin tiểu sử, kết thúc và những nội dung phía dưới. Thể loại NHÂN VẬT…

  • Dwayne Forge

    Thể loại NHÂN VẬT Dwayne Forge Thông tin tiểu sử Tên đầy đủ Dwayne Forge Quốc tịch Hoa Kỳ Số phận…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:04, ngày 29 tháng 6 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:04, ngày 29 tháng 6 năm 201720 × 20 (797 B)Bảo Nguyễn (tường | đóng góp)