FANDOM


PSsửa

 
lồn
WEYHEY 9,999,990 điểm
SATANLIVES 99 mạng
TVMAN

Kích hoạt San Andreas phần 1 và 2

T H E S H I T Tất cả mã
Caprice Tất cả thành phố
TURF Tất cả thành phố
URGE Tất cả thành phố phần 1 và 2 trừ Vice City
BSTARD  Tất cả thành phố, vũ khí vô hạn và 99 mạng
Groovy Tất cả vũ khí
MADEMAN Tất cả vũ khí
PECKINPAH Tất cả vũ khí, giáp và thẻ ra tù
BLOWME Kích hoạt Coordinates
EXCREMENT Gấp năm lần
HANGTHEDJ God Cheat
SKYBABIES Chọn mức độ
INGLORIOUS Chọn mức độ với lựa chọn kèm theo
FECK Liberty City phần 1 và 2
CHUFF Không cảnh sát
EATTHIS Đầy đủ sao truy nã

PCsửa

Hiệu ứng
itsgallus Mở tất cả thành phố
suckmyrocket Tất cả vũ khí, giáp và thẻ ra tù
iamthelaw Không cảnh sát
&machine Gấp 10 lần
buckfast Nhấn * để có tất cả vũ khí
instantrum Mạng vô hạn
hatemachine Nâng điểm đánh giá
heartofgold xem sự kiện FMV
iamgarypenn Kích hoạt ngôn ngữ đen
iamnotgarrpenn Tắt ngôn ngữ đen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.