FANDOM


TRÒ CHƠI
Grand Theft Auto
GTA1 Box Art
Nhà phát triểnDMA Design
Tarantula Studios
Nhà phát hànhBMG Interactive
ASC Games
Ngày phát hành

PC
NA: 28 tháng 2 năm 1998
EU: Tháng 10 năm 1997
JP: 27 tháng 4 năm 1999

PlayStation
NA: 30 tháng 6 năm 1998
EU: 14 tháng 12 năm 1997
JP: 27 tháng 8 năm 1998

Game Boy Color
NA: 22 tháng 11 năm 1999
EU: Tháng 10 năm 1999

Nền tảngPC
PlayStation
Game Boy Color
Đánh giá

BBFC: 18
ESRB: M (Game Boy Color: T)
USK: 16+
OFLC: MA 15+ (Game Boy Color: M15+)
OFLC (NZ): R18
SELL: 16
ELSPA: 15+ (chỉ Game Boy Color)

Nhân vật chínhNgười chơi tự chọn
Địa điểmLiberty City
San Andreas
Vice City
Năm1997