FANDOM


Trongame Grand Theft Auto có cả một danh sách mã cho người chơi

Giới thiệusửa

Người chơi nên cẩn thận, mã gian lận có thể gây hại cho người chơi. Người chơi nên có bản save game dự trữ, do mã có thể ảnh hưởng ngược lại vào file game của người chơi. Có những mã không thể hủy được; hầu hết mã sẽ tắt đi nếu người chơi gõ lại thêm lần nữa, nhưng một số mã khác thì không, dù người chơi có nhấn nhiều thế nào đi nữa. Trong một số game GTA nhất định, xài mã sẽ làm giảm phần đánh giá tội phạm của người và không thể hoàn thành 100% game

Danh sách mã sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên