FANDOM


Cái đục là một vũ khí cầm tay ngắn trong Grand Theft Auto: Liberty City Stories. Nó giống cái tua vít trong Grand Theft Auto: Vice City

Địa điểmsửa

  • Bedford Point, Stauton Island - trong ngõ Bedford Point đối diện TW@ Internet Café ở Torrington
  • Khi Cedric "Wayne" Fotheringay bị Toni Cipriani giết, cái đục cùng với khẩu Stubby Shotgun rớt ra
  • Vũ khí cầm tay quen thuộc của Triads

​Hình ảnhsửa

Chisel

Toni Cipriani sử dụng cái đục

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên